Megjelent Kosáry Judit és Scheiber Pál Szerves kémia című tankönyve

A Szent István Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent Kosáry Judit és Scheiber Pál Szerves kémia című tankönyvének első kiadása. A mezőgazdasági, élelmiszeripari, állatorvosi és környezettudományi felsőoktatás intézményeiben ajánlott könyv kiadását a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. támogatta. A kötet bevezetése a laikusok számára is izgalmas adattal szolgál: A Chemical Abstracts c. referáló folyóiratban nyilvántartott szénvegyületek száma ma már messze meghaladja a 10 milliós határt, és pusztán ez az óriási szám is jelzi azt a hatalmas ismeretanyagot, amely hozzájuk kötődik.

A kiadvány ismertetője szerint Kosáry Judit (a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszékének professzora) és Scheiber Pál (a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Kémia Tanszékének professzora, több ciklusban volt rektorhelyettes) e tankönyvben számos, nem kémiai/vegyészmérnöki egyetemi szak hallgatói számára kívánnak írásos szerves kémiai tananyagot nyújtani. Tekintettel e hallgatói csoportok speciális ismeretigényére, a jelen kötet mérete a szerves kémiai tankönyvek szokásosan nagyobb terjedelmével szemben visszafogott, messzemenően szem előtt tartva a megtanulhatóság fontos követelményét.

A szerzők nagy hangsúlyt fektettek a szerves vegyületek különböző típusainak funkciós csoportok szerinti bemutatására, a közöttük végbemenő reakciókra és ezek magyarázatára, azzal a határozott didaktikai céllal, hogy a szerves kémia lényegét és belső összefüggéseit megértessék, és ezáltal a szerves kémia ne a sokmilliónyi szerves vegyület kezelhetetlen halmazát jelentse az olvasó számára, hanem egy logikus, elsajátítható modern tudományt. Ezen túlmenően fokozott figyelemmel tárgyalják a biomolekulák kémiáját, és ezzel elengedhetetlenül szükséges ismereteket kívánnak átadni az alkalmazott élettudományokat tanuló egyetemi hallgatóságnak.

Tartalmával e könyv egyrészt hozzájárul egy-egy szakképzés kimeneti követelményekben lefektetett ismeretanyagához, másrészt pedig alapokat biztosít több, szerves kémiára is épülő tantárgy (biokémia, élettan, élelmiszerkémia, takarmányozástan, környezeti kémia, toxikológia stb.) eredményes elsajátításához.

A könyv kapható az egyetem gödöllői és állatorvos-tudományi kari könyvesboltjában is.