Elballagtak az első mesterszakosok Békéscsabáról

A Gazdasági Kar június 18-án tartotta diplomaátadó ünnepségét. Kettős ünnepet ült e napon a kar, hiszen a békéscsabai felsőoktatás elindulásának 25. évfordulóján kívül az is ünneplésre adott okot, hogy Békés megye történetében először kaptak mesterszakos diplomát a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar békéscsabai kihelyezett képzésén végzett hallgatók.

 

TÓTH JÁNOS

hivatalvezető

Vezetés és szervezés mesterszakon 10, pénzügy mesterszakon 23, míg a Gazdasági Kar alapképzési szakjain (andragógia, gazdálkodási és menedzsment, műszaki menedzser, pénzügy és számvitel) 144, közvetítés (mediáció) és pénzügyi vállalkozási szakirányú továbbképzésen 10, felsőfokú szakképzéseken (banki szakügyintéző, nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, intézményi kommunikátor, közösségi-civil szervező) pedig 52 fő fejezte be tanulmányait.

Dr. Borzán Anita, a Gazdasági Kar dékánja kiemelte beszédében, hogy a kar képzéseivel törekszik a gyakorlati életre termett, szakmai kihívásoknak megfelelni képes okleveles hallgatók formálására, a most megszerzett diplomával elismert tudás azonban csak az első lépcsőfok az élethosszig tartó tanulás során. A kar visszavárja a többre törekvő végzett hallgatókat, hogy tudásukat magasabb képzési szinten gyarapíthassák tovább.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a végzett hallgatóknak választott szakmájuk révén fontos szerep jut a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztésében is, a megszerzett tudást pedig jó befektetésként kell kamatoztatniuk.

Farkas Zoltán, a Békés Megyei Képviselő-testület elnöke azt emelte ki beszédében, hogy a megye értelmiségi utánpótlásának fontos bázisát képezik a békéscsabai karon végzett hallgatók, akik közül reményei szerint sokan megtalálják a megyében is a számításukat.

A Felsőfokú Közgazdasági Képzésért Békés Megyében Alapítvány a kiváló szakdolgozatért, a tanulmányok során végzett tudományos munkáért, valamint a kiemelkedő tanulmányi munkáért Pozsárné Illin Éva, pénzügy és számvitel szakos, Kurtucz Csaba pénzügy és számvitel szakos, Kele Judit banki szakügyintéző és Kovács Kitti nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szakos hallgatókat részesítette Nívó díjban. A Pro Senior Talentum magánalapítvány 5. születésnapja alkalmából Csikós Gábor pénzügy és számvitel szakos, Krajcsóné Kovács Éva andragógia szakos és Urbancsok Győző intézményi kommunikátor szakos végzős hallgatók munkáját díjazta elismerő oklevéllel, pénzjutalommal és kitűzővel. A Kari Hallgatói Önkormányzat elismerő oklevelét Fábián Anna, végzős andragógia szakos hallgató vette át.

A Gazdasági Kar minden oktatója és dolgozója nevében jó egészséget, szakmai és magánéleti sikereket kívánunk a végzett hallgatóknak!