Elsőbbséget élvez az egyetem fennmaradása, a gazdálkodás integritásának megőrzése

A Szent István Egyetem Közalkalmazotti Tanácsa május 31-én tartotta megválasztása utáni második ülését Gödöllőn. Az eseményen részt vett dr. Solti László rektor, aki tájékoztatást adott a felsőoktatási intézményrendszer átalakításának várható, de még nem elhatározott irányairól, az egyetem gazdasági helyzetéről, valamint a minőségi képzés erősítése érdekében tett lépésekről és ennek további feladatairól.

Az egyetem rektora bevezetőjében elmondta, hogy miközben a hazai felsőoktatás 600 ezer hallgatóra méretezett, az idén kevesebb mint százezer fiatal érettségizik Magyarországon. Dr. Solti László kiemelte, hogy - mint arra évnyitókon és évzárókon továbbá az egyetemi újság hasábjain és internetes kiadásában is rendszeresen felhívta a figyelmet – ez az intézményrendszer jelen formájában nem maradhat fenn. Ezúttal is bizakodását fejezte ki az iránt, hogy a minőséget képviselő, az igényes hallgatókat vonzó egyetemek, főiskolák fejlődhetnek tovább. Hozzátette, hogy személytől függetlenül bölcsen döntött a Szenátus, amikor rektort tudott választani, mert ezzel az egyetem presztízsét emelte.

A felsőoktatási intézményrendszer átalakításának koncepciója még nem ismeretes, de tényként kezelhető, hogy az egyetemi működés jogszabályi feltételei szigorodni fognak; ennek megfelelően a Szent István Egyetemen is szükség lesz szervezeti változtatásokra. A következő 3 évben a kormány 88 milliárd forinttal költ kevesebbet a felsőoktatásra. Az elmúlt szűk egy évben 1,4 milliárd forint állami támogatást vontak el intézményünktől. Mindez nem maradhat hatás nélkül a gazdálkodásra a SZIE esetében sem, még ha mindeddig azon kevés felsőoktatási intézmény közé tartozott is, amelynek nincs külső adóssága. Elsőbbséget élvez az egyetem fennmaradása, a gazdálkodás integritásának megőrzése, ezért, ha szükséges, gazdasági kényszerlépéseket is meg kell tenni.

Az államilag támogatott hallgatói létszám kilátásba helyezett csökkenését és a költségtérítéses képzés költségének lényeges emeléséből következő hatásokat a minőségi képzés erősítésével lehet ellensúlyozni – ami még az egyetemi karoknál is jelentős kihívást okoz, fejezte be tájékoztatóját a SZIE rektora, akik ezután a Közalkalmazotti Tanács tagjainak számos kérdésére válaszolt. Lajos Mihály, a KT elnöke megköszönte dr. Solti László részvételét az ülésen, hiszen így a tanács tagjai első kézből értesültek az időszerű információkról, a közeljövő döntési alternatíváiról.

Balázs Gusztáv felvétele