Gyakorlati képzési helyek fejlesztése a Konvergencia Régiókban

A TÁMOP 4.1.1./A-10/1/KONV-2010-0009 projekt keretében a Szent István Egyetemnek lehetősége nyílott, hogy a Konvergencia Régió területéhez tartozó karokon (Békéscsaba, Gyula, Jászberény, Szarvas) a gyakorlati képzési feltételek javítása érdekében jelentős fejlesztéseket valósítson meg. Ezek, a gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló korszerű eszközbeszerzések, technológiai fejlesztések alapfeltételei annak, hogy a hallgatók munkaerő-piaci készségei, képességei, kompetenciái a gazdasági élet elvárásai szerint legyenek fejleszthetők.

Az alprojekthez kapcsolódó összes beszerzés megtörtént, egyes komplex fejlesztések jelenleg is folyamatban vannak. A megvalósult eredmények az alábbiakban foglaljuk össze.

Többfunkciós laborok kialakítása (SZIE Alkalmazott Bölcsészet Kar, Jászberény). A karon számos olyan képzés zajlik, mely igényli a csoportos munkát illetve a tréningszerű foglalkozásokat – mindezt informatikai támogatással. Ennek érdekében alakítottak ki és szereltek fel (bútorzat, informatikai infrastruktúra, informatikai eszközök) a projekt támogatásával két olyan labort, mely a szóban forgó képzéseknek megfelelően rugalmasan átrendezhető, egyaránt lehetővé teszi a hallgatók egyéni és kiscsoportos vagy csoportos munkáját is. Az alprojekt költségvetése 9.785.417 Ft volt.

Regionális gyakorlati képzési központ kialakítása a békéscsabai tagozaton (SZIE Gépészmérnöki Kar, Gödöllő). Gépészmérnöki Karunk kihelyezett tagozatot hozott létre 2010-ben Békéscsabán. A régióban eddig hiányzó gépészmérnökképzés beindítása azért is lényeges, mert a régióban jelentős ipari kapacitás található, ennek megfelelően a képzést számos külső partner is támogatja. Tehát az oktatási és gyakorlati képzési feltételrendszer kialakítása reális és fontos feladat. Így sor kerül mérnöki alaplaboratóriumok és oktató teremek felszerelésére (laboratóriumi mérő- és munkapadok, mérő- és tervező munkaállomások, mérőeszközök, oktatási bútorzat, oktatástechnikai eszközök, bemutató eszközök és hálózati eszközök), valamint három megújuló energia bemutató rendszer beszerzésére, kiépítésére. Az alprojekt költségvetése 32.282.560 Ft volt.

Két, 20 férőhelyes oktatási célú informatikai labor kialakítása (SZIE Gazdasági Kar, Békéscsaba). A karon jelenleg folyó és induló képzéseken tanuló hallgatók munkaerő-piaci értékét jelentősen növeli az a gyakorlatorientált (szak- és szakirány-specifikus) informatikai képzés, mely a projektben kialakított két, 20 férőhelyes informatikai laborban fog zajlani. A hallgatóknak meghirdetendő tanfolyamokon-gyakorlati képzéseken a gazdaság- és műszaki tudományokhoz, a közgazdasági és kereskedelmi szakmacsoporthoz kötődő, a munkaadók részéről kívánatosnak tartott ismeretek átadására kerül sor. Az alprojekt költségvetése 10.769.227 Ft volt.

Életmentő Tréning Központ” kialakítása és működése (SZIE Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula). A felújított, de jelenleg kihasználatlan teremben sor került a képzési hely kialakítása, melyen így egyszerre 20 főnek nyílik lehetőség a képzésben való részvételre. Az Életmentő Tréning Központ és az oktatógárda a későbbiekben hátteret biztosíthat szélesebb körű életmentő elsősegély oktatásra (pl. iskolai képzés, turizmus szakemberei, vendéglátósok, szállodai dolgozók, egészségügyi dolgozók számára). Az alprojekt költségvetése 8.689.285 Ft volt.

Öntözési technológiákhoz kapcsolódó gyakorlati hely kialakítása (SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Szarvas). A létrehozott gyakorlati hely fő feladatai: a különböző öntöző rendszerek bemutatása, az öntözővíz kémiai paramétereinek meghatározása, a vizek és szennyvizek kezelésének és eszközrendszerének demonstrálása, illetve az öntözés talajra gyakorolt hatásának vizsgálata. Ennek érdekében megtörtént a szükséges berendezések, eszközök beszerzése, az alprojekt költségvetése 25.478.808 Ft volt.

Informatika labor felújítása és többfunkciós labor kialakítása (SZIE Pedagógiai Kar, Szarvas). A karon folyó minden szintű oktatásnak része az informatikai képzés, melyhez a rendelkezésre álló felszerelés igen elavult, a projekt keretében ezért került felújításra a meglévő informatikai labor. Emellett több képzésben hasznosítható lesz az a rugalmasan kialakítható, informatikai eszközökkel felszerelt új labor, mely lehetőséget teremt a kiscsoportos munkára. Az alprojekt költségvetése 10.964.245 Ft volt.