Alternatív energiagazdálkodás, alternatív termelési rendszerek

Jelentős eseménye volt egyetemi oktatásunknak az alternatív energetikai képzés végzős hallgatóinak júniusi záróvizsgája. A képzés jó példája a gödöllői karok összefogásának és együttműködésének, hiszen tantárgyi struktúrája egységbe foglalja a mezőgazdasági és környezettudományi, a gépészmérnöki, valamint a gazdaságtudományi szakterületek oktatóit, mozgósítja szabadföldi, laboratóriumi, műszaki háttérintézményeit, valamint külső oktatóként bevonja hazánk megújuló energiatermelésének autentikus szakembereit.

A tizennégy végzős hallgató számot adott tudásáról, mérnöki képességeiről. A diplomamunkák mindegyike egy-egy unikális területet mutatott be, számos előremutató – a hazai megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos – kutatómunka, illetve műszaki fejlesztés, elgondolás eredményeire támaszkodva. Figyelemreméltó, hogy a záróvizsgán 3 kitűnő diploma is született.

A záróvizsga-bizottság összetétele tükrözte a szakmai sokféleséget; gépészmérnök, agrárközgazdász, növénytermesztő, biotechnológus és gyakorlati gazdasági vezető mérte fel a végzős hallgatók tudását, értékelte felkészültségét.

A szakmérnöki képzés kezdeményezője valamint szakvezetője Máté András egyetemi magántanár és Gyuricza Csaba egyetemi docens, tanüzemvezető elégedettek voltak a képzés első évfolyamának munkájával, eredményeivel. Érdekessége a képzésnek, hogy a diplomamunkák egy részének eredményei már a gyakorlatot gazdagítják; hozzájárulnak a jelenleg folyó energetikai növénytermesztési programok, a szélenergia hasznosítás, vagy éppen a fotovillamos beruházások eredményességéhez.